IELTS Mastering 6.5+

THỰC CHIẾN đề IELTS. TIPS TRỌN ĐIỂM IELT Speaking, Writing. COACHING IELTS. CHINH PHỤC IELTS 6.5+.

IELTS Expanding 5.5+

TỐI ƯU kiến thức, kỹ năng. NÂNG TẦM phỏng vấn IELTS Speaking. KHẮC PHỤC lỗi viết IELTS Writing.

IELTS Building 3.5+ (PRE IELTS)

PHỤC HỒI kiến thức NGỮ PHÁP, TỪ VỰNG. ĐẶT NỀN TẢNG chuyển giao sang ôn luyện đề thi IELTS.

IELTS Developing 4.5+

HỆ THỐNG HOÁ kiến thức, kỹ năng. TẬP TRUNG TÁC CHIẾN kỹ năng khó: Writing, Speaking.

PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG KAPLE

IELTS là chiếc chìa khóa mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và học tập. Đạt điểm IELTS cao là mục tiêu bạn nên đặt ra ngay từ hôm nay và IELTS Master HCM chính là người đồng hành đắc lực, theo sát bạn trong suốt kỳ thi cam go này!