IELTS Master HCM đào tạo tiếng Anh cho Hệ

 

thống trường Tuệ Đức - Pathway

 

 

IELTS Master HCM tự hào là đơn vị đồng hành với Hệ thống trường học Tuệ Đức - Pathway.

Các chương trình giảng dạy anh ngữ học thuật tại Pathway đang được IELTS master HCM thiết kế dựa trên Nền tảng giáo dục Anh ngữ (English for Academic Purposes - EAP) theo tiêu chuẩn Úc tại Việt Nam.

Giáo trình được chọn lọc trên tinh thần “3 gốc rễ” (đạo đức, trí tuệ, nghị lực), không những mở ra chân trời kiến thức đa dạng về thế giới mà còn giúp các em thấm nhuần những giá trị sống như yêu thương, chấp nhận mình và trân trọng sự khác biệt của thế giới. Để chuẩn bị cho các em trở thành những công dân toàn cầu.

Trường Pathway hướng tới mục tiêu kép là học sinh vừa thành công trong lĩnh vực ngoại ngữ được công nhận bởi các chuẩn quốc tế, vừa trưởng thành hơn trong nhận thức, thái độ và hành động.

Chúng tôi tự hào vì trở thành đội ngũ đào tạo IELTS và tiếng Anh nòng cốt cho trường và được Pathway trao tín nhiệm về chất lượng giảng dạy.

Sắp tới IELTS Master HCM định hướng đào tạo nguồn giảng viên trên toàn hệ thống Pathway. Chúng tôi tin chắc rằng với sự phấn đấu không ngừng nỗ lực, IELTS Master HCM sẽ tạo nên niềm tin vững chắc về Chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Việt Nam.

 

 


(*) Xem thêm: