TỔNG HỢP CÁC LINK YOUTUBE LUYỆN NGHE TIẾNG ANH DỄ DÀNG

 

 

Tổng hợp tất cả link youtube theo chủ đề giúp các bạn luyện Listening dễ dàng. Những channel này nội dung Tiếng Anh khá hay giúp nâng trình tiếng anh nói chung cũng như IELTS Listening nói riêng. Các bạn tham khảo nhé :

 

1. Motivation:

https://www.youtube.com/user/TheMiro0r/videos

https://www.youtube.com/user/MotivationGrid/videos

 

2. News:

https://www.youtube.com/user/ABCNews/videos

https://www.youtube.com/user/CNN/videos

https://www.youtube.com/user/RayWilliamJohnson/videos

https://www.youtube.com/user/BuzzFeedVideo/videos

https://www.youtube.com/user/ClevverNews/videos

 

3. Comedy - Prank:

https://www.youtube.com/user/VitalyzdTv/videos

https://www.youtube.com/user/RomanAtwood/videos

https://www.youtube.com/user/fouseyTUBE/videos

https://www.youtube.com/user/PrankvsPrank/videos

https://www.youtube.com/user/howtoprankitup/videos

 

4. Cái này Con Gái với Con Trai đều thích:

https://www.youtube.com/user/frmheadtotoe/videos

https://www.youtube.com/user/Macbarbie07/videos

https://www.youtube.com/user/Rclbeauty101/videos

https://www.youtube.com/user/zoella280390/videos

https://www.youtube.com/user/JennaMarbles/videos

 

5. Travel:

https://www.youtube.com/user/kyleledotnet/videos

https://www.youtube.com/user/FunForLouis/videos

https://www.youtube.com/user/nguyenimproved14/videos

https://www.youtube.com/user/irisroseandco/videos

 

6. Vlogers:

https://www.youtube.com/user/SHAYTARDS/videos

https://www.youtube.com/user/TheFineBros/videos

https://www.youtube.com/user/React/videos

https://www.youtube.com/user/WhenTheKidsGoToSleep/videos

https://www.youtube.com/user/smosh/videos

 

7. Cooking:

https://www.youtube.com/user/HelenRecipes/videos (Của người Việt Nam, mình rất thích và theo dõi channel này thường xuyên)

https://www.youtube.com/user/RosannaPansino/videos

https://www.youtube.com/user/LauraVitalesKitchen/videos

https://www.youtube.com/user/Maangchi/videos

https://www.youtube.com/user/foodwishes/videos

 

8. TV show:

https://www.youtube.com/user/TheEllenShow/videos

https://www.youtube.com/user/latenight/videos

https://www.youtube.com/user/JimmyKimmelLive/videos

https://www.youtube.com/user/teamcoco/videos

https://www.youtube.com/user/LastWeekTonight/videos

 

9 Music:

https://www.youtube.com/user/OneDirectionVEVO/videos

https://www.youtube.com/user/ArianaGrandeVevo/videos

https://www.youtube.com/cha…/UC3kYuVXmzxkJ5vtz2XP_6sw/videos

https://www.youtube.com/user/ERB/videos

https://www.youtube.com/user/schmoyoho/videos

 

10. Top 10 (Amazing):

https://www.youtube.com/user/MatthewSantoro/videos

https://www.youtube.com/user/alltime10s/videos

https://www.youtube.com/user/WatchMojo/videos

https://www.youtube.com/user/TopTrendingTV/videos

https://www.youtube.com/user/Top10Media/videos

...


(*) Xem thêm: