Tổ chức đào tạo IELTS hàng đầu Việt Nam
Chúng tôi là

IELTS Master HCM

TODAY A LEARNER

TOMORROW A LEADER

Với kinh nghiệm hơn 10 năm đào tạo IELTS, IELTS Master HCM đã truyền động lực và trao giá trị đến hơn 5000 học viên học ngoại ngữ, thay đổi cách tư duy về IELTS và hội nhập Tiếng anh. 

Được sáng lập bởi 3 thành viên English Master:
1. Ths. Ngô Đức Thảo:
M.TESOL Đại học Victoria, Úc, chuyên gia đào tạo chương trình Tiếng Anh, IELTS VATC, Sáng lập phương pháp Ngôn Ngữ hình Thể.
2. Ths. Nguyễn Đăng Hà: Đại học Victoria, New Zealand và Đại học RMIT, Úc. Nguyên Giám đốc chương trình IELTS, ĐH Troy.
3. Thầy Trần Anh Khang:  TESOL -Viện TESOL Úc, Chuyên gia tư vấn IELTS. Nguyên Quản lý Tư Vấn học thuật AEG Việt Nam, đồng sáng lập trường trực tuyến Nguoithay. Giảng viên IELTS Pathway International.

 

ĐỐI TÁC IELTS MASTER