IELTS Writing With Sample 1

Chào các bạn, mình là Khang đến từ Trung tâm Ngoại ngữ IELTS MASTER – ENGONOW. Hôm nay mình rất vui khi có thể chia sẻ đến các bạn bài sample mẫu của IELTS Writing task 2. Chúc các bạn học tốt nhé.

GIỎI TIẾNG ANH – CHUẨN IELTS – HỌC IELTS MASTER

You should spend about 40 minutes on this task.

Present a written argument to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic.

In the last 20 years there have been significant developments in the field of information technology (IT), for example the World Wide Web and communication by email. However, these developments in IT are likely to have more negative effects than positive in the future.

To what extent do you agree with this view?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.

You should write at least 250 words.

The full IELTS Essay:The last two decades have seen enormous changes in the way people’s lives are affected by IT, with many advances in this field. However, while these technological advances have brought many benefits to the world, it can be argued that these developments in IT will result in more negative impacts than positive.To begin, email has made communication, especially abroad, much simpler and faster, resulting in numerous benefits for commerce and business. Furthermore, the World Wide Web means that information on every conceivable subject is now available to us. For example, people can access news, medical advice, online education courses and much more via the internet. It is evident that these improvements have made life far easier and more convenient for large numbers of people and will continue to do so for decades to come.Nevertheless, the effects of this new technology have not all been beneficial. For example, many people feel that the widespread use of email is destroying traditional forms of communication such as letter writing, telephone and face-to-face conversation. This could result in a decline in people’s basic ability to socialize and interact with each other on a day-to-day basis.In addition, the large size of the Web has meant that it is nearly impossible to regulate and control. This has led to many concerns regarding children accessing unsuitable websites and viruses. Unfortunately, this kind of problem might even get worse in the future at least until more regulated systems are set up.In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet I believe developments relating to new technology are likely to produce many negative effects in the future that must be addressed if we are to avoid damaging impacts to individuals and society.(287 words)  Bài luận IELTS hoàn chỉnh:Hai thập kỷ qua đã có nhiều thay đổi trong cách sống của mọi người mà nguyên chủ yếu là nhờ ảnh hưởng của công nghệ thông tin và những tiến bộ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong khi sự tiến bộ trong công nghệ mang lại nhiều lợi ích toàn cầu, cũng có vài ý kiến cho rằng phát triển CNTT sẽ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực.Đầu tiên, email hỗ trợ duy trì liên lạc, đặc biệt là ở nước ngoài, đơn giản hơn và nhanh hơn, dẫn đến nhiều lợi ích cho thương mại và kinh doanh. Hơn nữa, cụm từ World Wide Web có nghĩa là tất cả thông tin về bất kì chủ đề nào đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Ví dụ, mọi người đều có thể truy cập tin tức, tham gia các cuộc tư vấn sức khỏe, các khóa học online và nhiều hơn nữa qua internet. Rõ ràng là những cải tiến này đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn và thuận tiện hơn cho phần lớn mọi người và sẽ tiếp tục phát triển như vậy trong nhiều thập kỷ tới.Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ công nghệ không phải tất cả là đều có lợi. Ví dụ, nhiều người cảm thấy rằng việc sử dụng email rộng rãi đang dần đánh mất đi các hình thức giao tiếp truyền thống như viết thư, điện thoại và trò chuyện trực tiếp. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm kỹ năng cơ bản của mọi người trong việc giao tiếp và tương tác với nhau mỗi ngày.Ngoài ra, dung lượng khổng lồ của Web khiến việc quản lí và kiểm soát trở nên gần như bất khả thi. Điều này đã dẫn đến những lo ngại về việc trẻ em truy cập các trang web không phù hợp và dính phải các dạng virus. Thật không may, những vấn đề này thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai ít nhất là cho đến khi có nhiều hệ thống quy định hiệu quả hơn được thiết lập.Tóm lại, sự phát triển công nghệ đã mang lại nhiều lợi ích, nhưng tôi tin rằng sự phát triển liên quan đến công nghệ mới có thể tạo ra nhiều tác động tiêu cực trong tương lai, điều đó phải được giải quyết nếu chúng ta muốn tránh những ảnh hưởng xấu của nó cho từng cá nhân và xã hội nói chung.(287 từ) 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Địa chỉ

119 Phùng Tá Chu, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

107 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

117/15S Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 17:00 đến 21:00

Thứ Bảy – Chủ Nhật: từ 08:00 đến 19:30