Từ vựng hay mỗi ngày: 15+ từ hay để nói CONVENIENT

TỪ VỰNG HAY MỖI NGÀY: 15+ TỪ HAY ĐỂ NÓI CONVENIENT.
Chào các bạn, mình là Khang đến từ Trung tâm Ngoại ngữ IELTS MASTER – ENGONOW. Hôm nay mình rất vui khi có thể chia sẻ đến các bạn 15+ từ vựng hay để nói CONVENIENT. Chúc các bạn học tốt nhé.

GIỎI TIẾNG ANH – CHUẨN IELTS – HỌC IELTS MASTER
http://ieltsmasterhcm.com

Một trong những điểm yếu của người học Tiếng Anh là vốn từ vựng “chưa được rộng lắm” thể hiện qua việc sử dụng một nhóm từ vựng rất nhiều lần “overused”. “Convenient” là một ví dụ điển hình, do đó trong bài viết này mình tổng hợp 15+ nhóm từ cực hay để diễn đạt tự nhiên và thoải mái hơn nhé.
CONVENIENT /kənˈviːniənt/ adjective
E.g.  I find it convenient to be able to do my banking online.

convenient

■  suitable /ˈsuːtəb(ə)l/ = appropriate for sb or sth
■    appropriate /əˈprəʊpriət/
■    fitting /ˈfɪtɪŋ/ = meeting the standard required: đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu
■    suited /ˈsuːtɪd/: phù hợp
■    timely /ˈtaɪmli/ = opportune= đúng lúc
■    favourable /ˈfeɪv(ə)rəb(ə)l/: thuận lợi
■    well situated /wel ˈsɪtʃueɪtɪd/ = of a place: vị trí đẹp.
■    handy /ˈhændi/ tiện dụng
■    practical /ˈpræktɪk(ə)l/ thực tế
■    easy-to-use /ˈiːzi tə ˈjuːz/ dễ sử dụng
■    well-designed /wel ˈdɪˈzaɪnd/: thiết kế đẹp, tiện.
■    user-friendly /ˈjuːzə(r)ˈfren(d)li/: thân thiện với người dùng.
■    user-oriented /ˈjuːzə(r) ˈɔːrientɪd/: hướng về người dùng.
■    serviceable /ˈsɜː(r)vɪsəb(ə)l/ có ích.
■    at hand /ət ˈhænd/ trong tầm tay của bạn, gần bạn, tiện cho bạn
■    within reach /wɪðˈɪn ˈriːtʃ/ = nearby: trong tầm tay, gần đó.
■    accessible /əkˈsesəb(ə)l/ = able to be reached: có thể đạt được, đến được.

Hy vọng thông tin trên sẽ có ích cho những bạn học đang trong quá trình chinh phục IELTS. Chúc các bạn học tốt.

KHANG IELTS – TỰ HỌC IELTS THEO PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 4.0 –
CẢI THIỆN TỪ MẤT GỐC (Hotline: 0969.979.099)

Xem thêm: Chinh phục 7.0+ IELTS Speaking với 21 Phrasal Verbs cực hay bạn không nên bỏ qua


 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Địa chỉ

119 Phùng Tá Chu, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

107 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

117/15S Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 17:00 đến 21:00

Thứ Bảy – Chủ Nhật: từ 08:00 đến 19:30